^Επιστροφή στην Κορυφή
Get Adobe Flash player

Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή

        Ο σκοπός της  Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής  δεν διαφοροποιείται από τον σκοπό της Φυσικής Αγωγής της τυπικής εκπαίδευσης που είναι η  βελτίωσης των μαθητών μας στους τομείς  της φυσικής κατάστασης, της ενδυνάμωσης, της ευλυγισίας  και της ισορροπίας. Η ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, της προσωπικότητας, καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους.

        Για την επίτευξη των παραπάνω χρησιμοποιούνται η  Ψυχοκινητική αγωγή, ατομικά, ομαδικά και παραδοσιακά παιχνίδια.

        Στόχος μας είναι η αυτόνομη δράση του παιδιού που αναφέρεται σε σωματικές - φυσικές ικανότητες και δεξιότητες, στο χειρισμό αντικειμένων και πράξεις που απαιτούν νευρομυϊκό συντονισμό.

       Μέσω της Ψυχοκινητικής αγωγής το παιδί καλείται να αναπτύξει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου, τον οπτικοκινητικό συγχρονισμό και συντονισμό, την ισορροπία (στατική και δυναμική ), την πλευρική κίνηση, την ορθοσωματική αγωγή, την αναπνευστική αγωγή, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.

       Προλαμβάνει, βελτιώνει και διορθώνει μορφολογικές και λειτουργικές παρεκκλίσεις (ορθοπεδικές κ.α.). Βοηθά στην εξάσκηση των υποστηρικτικών μυϊκών μαζών (κορμός, ραχιαίοι, κοιλιακοί) που συμβάλλουν στην όρθια και σωστή στάση του κορμού.