^Επιστροφή στην Κορυφή
Get Adobe Flash player

Δάσκαλοι Ε.Α.Ε.

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής

Στη σχολική μας μονάδα οι εκπαιδευτικοί εδικής αγωγής είναι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παν/μίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Παν/μίου Μακεδονίας.

Καθήκοντα:

1. Οργανώνουν, καταρτίζουν και υλοποιούν σε συνεργασία με το Ε.Ε.Π. το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών της τάξης τους.

2. Καθοδηγούν τους γονείς σε θέματα αγωγής και βοήθειας στο σπίτι και προτείνουν δραστηριότητες για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών τους.

3. Συνεργάζονται με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των μαθητών τους.

4. Ενημερώνονται για τα προγράμματα αποκατάστασης των μαθητών τους, τα οποία υλοποιούνται εκτός του σχολείου και συνεργάζονται με τους ειδικούς επιστήμονες.

Επιπροσθέτως, πρέπει να εξυπηρετούν τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής:   pdf